Якість води в річках під контролем

28/10/2021

Державний моніторинг вод здійснюється з метою забезпечення збирання, обробки, збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Фахівцями лабораторії моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Тернопільській області щомісяця здійснюється відбір проб поверхневих вод області для дослідження вмісту забруднюючих речовин. Відібрані проби консервуються та відправляються до лабораторій моніторингу вод Західного та Північного регіонів. За допомогою сучасного новітнього обладнання у зразках води виконуються хроматографічні та спектрометричні дослідження вмісту пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, лікарських засобів, важких металів, тощо.

На місці відбору проб фахівцями лабораторії РОВР у Тернопільській області за допомогою портативних приладів виконуються вимірювання: водневого показника рН, питомої електропровідності, мінералізації, температури та вмісту розчиненого кисню.

Ми продовжуємо і надалі  проводити діагностичний моніторинг, щоб отримати достатньо даних для розроблення заходів з відновлення водних ресурсів.