Дослідження якості води у водоймах області

27/03/2024

Регіональний офіс водних ресурсів Тернопільської області продовжує забезпечувати виконання Програми державного моніторингу вод шляхом відбору та передачі проб поверхневих вод  для дослідження вмісту забруднюючих речовин.

Станом на 27.03.2024 згідно графіку відібрано:

  •  16 проб поверхневих вод басейну річки Дністер та відправлено до лабораторії моніторингу вод Західного регіону;
  • 3 проби поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять та відправлено до лабораторії моніторингу вод Північного регіону.

За допомогою сучасного обладнання у зразках води виконуються хроматографічні та спектрометричні дослідження вмісту пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, лікарських засобів, важких металів, тощо.

На місці відбору проб фахівцями лабораторії РОВР у Тернопільській області за допомогою портативних приладів виконуються вимірювання:

  • водневого показника рН,
  • питомої електропровідності,
  • температури та вмісту розчиненого кисню.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах області в межах норми, в середньому становить 12-13 мгО 2 /дм 3.

З результатами вимірювань показників якісного стану поверхневих вод можна ознайомитись на інтернет ресурсі http://monitoring.davr.gov.ua/ «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України»

Робота на цьому напрямі триває постійно.