Якість води в річках під контролем

27/06/2023

Фахівці лабораторії моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Тернопільській області продовжують забезпечувати виконання Програми державного моніторингу вод шляхом відбору та передачі проб поверхневих вод області для дослідження вмісту забруднюючих речовин. Станом на 22.06.2023 згідно графіку відібрано:

– 16 проб поверхневих вод басейну річки Дністер та відправлено до лабораторії моніторингу вод Західного регіону; 

– 3 проби поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять та відправлено до лабораторії моніторингу вод Північного регіону. 

За допомогою сучасного новітнього обладнання у зразках води виконуються хроматографічні та спектрометричні дослідження вмісту пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, лікарських засобів, важких металів, тощо.

На місці відбору проб фахівцями лабораторії РОВР у Тернопільській області за допомогою портативних приладів виконуються вимірювання:

  • водневого показника рН, 
  • питомої електропровідності, 
  • температури та вмісту розчиненого кисню.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах області в межах норми, в середньому становить 8-9 мгО 2 /дм 3 .

Результати вимірювань показників якісного стану поверхневих вод на інтернет ресурсі http://monitoring.davr.gov.ua/ «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України»

Ми продовжуємо і надалі проводити моніторинг якості поверхневих вод, щоб отримати достатньо даних для розроблення заходів з відновлення водних ресурсів.