Якість води в річках під контролем

15/05/2023

Фахівці лабораторії моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Тернопільській області продовжують забезпечувати виконання Програми державного моніторингу вод шляхом відбору та передачі проб поверхневих вод області для дослідження вмісту забруднюючих речовин. Відібрані проби консервуються та відправляються до лабораторії моніторингу вод Західного регіону. За допомогою сучасного новітнього обладнання у зразках води виконуються хроматографічні та спектрометричні дослідження вмісту пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, лікарських засобів, важких металів, тощо.

На місці відбору проб фахівцями лабораторії РОВР у Тернопільській області за допомогою портативних приладів виконуються вимірювання: водневого показника рН, питомої електропровідності, температури та вмісту розчиненого кисню.

Ми продовжуємо і надалі проводити моніторинг якості поверхневих вод, щоб отримати достатньо даних для розроблення заходів з відновлення водних ресурсів.