Діяльність лабораторії моніторингу вод та ґрунтів

04/08/2022

Відповідно до наказу Міндовкілля від 05.01.2022 № 1 «Про затвердження програм державного моніторингу вод», наказу Держводагентства від 12.01.2022 № 5 «Про впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод» РОВР у Тернопільській області забезпечує виконання програми державного моніторингу вод шляхом виконання відборів проб води, їх консервування та транспортування до пріоритетних лабораторій для проведення вимірювань вмісту забруднюючих речовин при визначенні хімічного стану масивів поверхневих вод. Під час відбору проб за допомогою портативних приладів на місці виконуються вимірювання водневого показника рН, температури та вмісту розчиненого кисню.

В лабораторіях моніторингу вод Західного та Північного регіонів відібрані проби досліджуються на вміст пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин серед яких: пестициди, леткі органічні сполуки, поліароматичні вуглеводні та важкі метали.

Результати вимірювань показників якісного стану поверхневих вод щомісяця вносяться до програмної системи «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».

Інформація щодо пунктів моніторингу за посиланням «Державний водний кадастр: облік поверхневих водних об’єктів».

Довідково: Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Тернопільській області надає послуги для фізичних та юридичних осіб: агрохімічне дослідження ґрунтів на вміст рухомих форм фосфору, калію, сірки, магнію, органічної речовини, азоту амонійного, азоту нітратного та кислотності, а також здійснює хімічний аналіз підземних, поверхневих та зворотних вод.