Відібрано проби води на Тернопільському водосховищі

08/07/2022
У зв’язку із масовою гибеллю риби в Тернопільському водосховищі 4 липня 2022 року фахівцями лабораторії моніторингу вод та грунтів РОВР у Тернопільській області відібрані проби води 💧для виконання вимірювань вмісту забруднюючих речовин. Також на місці за допомогою портативних приладів проведено вимірювання водневого показника рН, температури та вмісту розчиненого кисню в декількох ділянках водойми.
За результатами проведених вимірювань найнижчий вміст розчиненого кисню зафіксовано у водоймі навколо острівця «Чайка».
В літні жаркі дні спостерігається різке зниження кисню у воді, що зумовлене зменшенням його поглинання з атмосферного повітря і збільшенням процесів окислення органічних речовин. Гострий дефіцит кисню спостерігається при «цвітінні» водойми внаслідок масового розвитку водоростей, коли в нічні години переважають процеси дихання гідробіонтів.
В річках зі швидкою течією і відсутністю застійних зон, концентрація розчиненого кисню у воді значно вища, ніж у ставках та водосховищах.