Діяльність лабораторії моніторингу вод та ґрунтів

28/02/2022

На виконання наказу Міндовкілля від 05.01.2022 № 1 «Про затвердження програм державного моніторингу вод» лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Тернопільській області щомісяця згідно програми діагностичного моніторингу в басейні річки Дніпро здійснюється відбір проб поверхневих вод в 3 пунктах спостереження. Відібрані проби транспортуються до лабораторії моніторингу вод Північного регіону для визначення вмісту пріоритетних органічних та неорганічних забруднюючих речовин.

Для організації відборів та транспортування проб було придбано необхідне обладнання та матеріали: спеціальні скляні бутлі з кришками із тефлоновою прокладкою, ізотермічні контейнери, пробовідбірник з нержавіючої сталі та хімічні реактиви за сертифікатом ISO.

Фахівці лабораторії чітко дотримуються вказівок щодо термінів та умов відбору проб, виконання вимог попередньої підготовки посуду, умов консервування проб відповідно до наданих рекомендацій.

Лабораторія моніторингу вод Північного регіону МОЗМ дніпровських водосховищ укомплектована сучасним високоточним обладнанням, що значно розширює функціональні можливості для дослідження хімічних показників якості поверхневих вод басейну Дніпра. У відібраних пробах фахівці лабораторії моніторингу вод Північного регіону проводять вимірювання 63 показників, з них:

— 56 пріоритетних органічних хімічних речовин (пестициди 39, поліароматичні- 7, леткі органічні-10);

— 7 пріоритетних неорганічних хімічних речовин (важкі метали і ртуть).

Результати вимірювань показників якісного стану поверхневих вод заносяться до інтернет ресурсу «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».

р. Іква, 89 км, с. Сапанів, Кременецький район, Тернопільська область, правий берег, 600м нижче скиду КП «Міськводгосп».

В пробах відібраних 10 січня 2022 року вміст Ртуті та її сполук становив 0,053 мкг/дм3 при ЕНЯmax 0,07 мкг/дм3, тобто відсутнє перевищення максимально допустимих концентрацій.

Серед решти 56 досліджуваних пріоритетних забруднюючих органічних речовин в незначних кількостях та нижче максимально допустимих концентрацій (ЕНЯmax) виявлено лише 8 сполук, серед яких хлорвмісні вуглеводні (Дихлорметан, Хлороформ), поліароматичні вуглеводні (Антрацен, Флуорантен, Нафталін), та пестициди (Тербутрин, Хлорпірифос, Хлорфенвінфос).

р. Горинь, 602км, м. Ланівці, Тернопільська область, лівий берег, 50м нижче мосту.

В пробах відібраних 10 січня 2022 року вміст Ртуті та її сполук становив 0,050 мкг/дм3 при ЕНЯmax 0,07 мкг/дм3, тобто відсутнє перевищення максимально допустимих концентрацій.

Серед решти 56 досліджуваних пріоритетних забруднюючих органічних речовин в незначних кількостях та нижче максимально допустимих концентрацій (ЕНЯmax) виявлено лише 5 сполук, серед яких хлорвмісні вуглеводні (Дихлорметан, Хлороформ) та поліароматичні вуглеводні (Антрацен, Флуорантен, Нафталін).

р. Полква, 2км, с. Жемелинці, Білогірський район, Хмельницька область, 50м нижче мосту.

В пробах відібраних 10 січня 2022 року вміст Ртуті та її сполук становив 0,052 мкг/дм3 при ЕНЯmax 0,07 мкг/дм3, тобто відсутнє перевищення максимально допустимих концентрацій.

Серед решти 56 досліджуваних пріоритетних забруднюючих органічних речовин в незначних кількостях та нижче максимально допустимих концентрацій (ЕНЯmax) виявлено лише 8 сполук, серед яких хлорвмісні вуглеводні (Дихлорметан, Хлороформ, Тетрахлорметан), поліароматичні вуглеводні (Антрацен, Флуорантен, Нафталін), та пестициди (Тербутрин, Хлорпірифос).