Платні послуги

14/02/2022

Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області надає на договірних умовах такі види послуг:

– Виготовлення проєктних та топографо-геодезичних робіт;

– Виготовлення документації на спецводокористування для поверхневих та підземних вод;

– Виготовлення технічних паспортів на водні об’єкти;

– Розрахунок гранично-допустимих скидів у водні об’єкти;

– Будівництво та ремонт водогосподарських об’єктів;

– Земляні роботи екскаватором, бульдозером, грейдером;

– Оформлення паспортів на артезіанські свердловини;

– Буріння та ремонт артезіанських свердловин;

– Визначення агрохімічних властивостей ґрунтів (N, P, K, кислотність), якості підземних, поверхневих, зворотних вод;

– Розробка технічної документації по ремонту осушних систем, ліквідації підтоплення та розчистці водойм;

– Роботи автокраном та автотранспортом;

– Електрозварювальні роботи.

Детальніше: 52-64-22,  25-96-92