Керівник лабораторії моніторингу вод і ґрунтів РОВР у Тернопільській області Наталія Фатаєва: «Вимоги до якості води дозволяють убезпечити людей від загроз, тому увага до її якості – важливе завдання для нас»

18/09/2021

Щорічно 18 вересня, починаючи з 2003 року, відзначається Всесвітній день моніторингу води. Ініціатором його створення виступив американський Фонд чистої води, який було засновано для підвищення інформованості населення про проблеми захисту водних ресурсів від забруднення. Традиційним заходом цього дня є проба води в різних куточках земної кулі для оцінки її якості. Журналісти нашої газети поспілкувалися з керівником лабораторії моніторингу вод і ґрунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області Наталією Фатаєвою, яка розповіла про необхідність і доцільність державного моніторингу вод та про програми моніторингу, які діють на території області.

«Стратегічною екологічною метою є досягнення або підтримання «доброго» стану всіма масивами поверхневих вод»

– Наталіє Мефодіївно, розкажіть, що таке державний моніторинг вод і для чого він потрібен?

– Державний моніторинг поверхневих вод є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля і здійснюється в системі Державного агентства водних ресурсів України. Він проводиться з метою забезпечення збирання, обробки, збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів. До об’єктів водного моніторингу належать масиви поверхневих вод, масиви підземних вод та морські води в межах територіального моря.  На підставі даних та інформації, отриманих у результаті здійснення державного моніторингу масивів поверхневих та підземних вод, визначаються екологічний та хімічний стан масивів поверхневих вод, екологічний потенціал штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод, розробляються плани управління річковими басейнами та оцінюється рівень досягнення екологічних цілей.

– Тобто цей процес дуже важливий для України в цілому, хоча для звичайного споживача він проходить непомітно?

– Абсолютно правильно. Стратегічною екологічною метою є досягнення або підтримання «доброго» стану всіма масивами поверхневих вод. Адже вимоги до якості води дозволяють убезпечити людей від загроз, тому увага до її якості – важливе завдання для нас, адже «добрий» стан води – це здоров’я та довголіття кожного з нас.

– На території області протікає велика кількість річок, уже не кажучи про ставки і джерела. Як здійснюється державний моніторинг на Тернопільщині?

– На території Тернопільської області в межах басейну річки Дністер виділено 214 масивів поверхневих вод, у межах суббасейну річки Прип’ять виділено 38 масивів поверхневих вод. На сьогодні для 14 масивів поверхневих вод у межах басейну річки Дністер проводиться діагностичний та операційний моніторинг. У межах суббасейну річки Прип’ять виконується діагностичний моніторинг для 3 масивів поверхневих вод. Відповідно до затвердженого графіка доставки проб, лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Тернопільській області щомісяця здійснюється відбір і транспортування відібраних проб до пріоритетних лабораторій для визначення вмісту забруднюючих речовин. Проби, відібрані в межах басейну річки Дністер, транспортуються до лабораторії моніторингу вод західного регіону, що розташована в місті Івано-Франківську, а проби, відібрані в межах суббасейну річки Прип’ять, – до лабораторії моніторингу вод північного регіону, що розташована в місті Вишгород. У лабораторіях за допомогою сучасного обладнання здійснюється вимірювання специфічних синтетичних та несинтетичних забруднюючих речовин: пестициди, фармацевтичні препарати, важкі метали.

«Людська діяльність значно впливає на якість води»

– Які вимірювання здійснює лабораторія, керівником якої Ви є?

Фахівцями лабораторії РОВР у Тернопільській області на місці відбору проб за допомогою портативних приладів виконуються вимірювання: водневого показника рН, питомої електропровідності, мінералізації, температури та вмісту розчиненого кисню, вимірювання решти фізико-хімічних показників здійснюється в лабораторії моніторингу вод західного регіону.

– Якщо не секрет, то згідно з дослідженнями, яка якість води на Тернопільщині?

– За результатами проведених досліджень усі масиви поверхневих вод оцінені як такі, що знаходяться під ризиком «недосягнення доброго» хімічного стану. Результати дослідження вмісту 45 пріоритетних забруднюючих речовин показали, що перевищення екологічних нормативів якості відсутні у всіх пунктах спостереження. Деякі сполуки органічних речовин виявлено у незначних кількостях. Так, наприклад, сліди таких ароматичних вуглеводнів як флуорантен та нафталін виявлені у всіх пробах. Флуорантен застосовують при виробництві флуоресцентних барвників та синтезі деяких лікарських препаратів. Нафталін використовують при виробництві барвників та деяких інсектицидів. У всіх пунктах спостереження виявлено перевищення екологічних нормативів для кадмію. Кадмій та його сполуки належать до токсичних речовин. Збільшенню вмісту кадмію у воді сприяє використання мінеральних добрив, адже всі вони у незначних кількостях містять метал, що із ґрунтовими водами потрапляє у водні об’єкти. Також кадмій використовують у батареях живлення. Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що людська діяльність значно впливає на якість води.

– Де можна ознайомитися з результатами вимірювання стану поверхневих вод, можливо, ця інформація є у відкритому доступі?

– Результати вимірювань показників якісного стану поверхневих вод на інтернет – ресурсі http://monitoring.davr.gov.ua/ «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».