Уточнено порядок передачі в оренду водних об`єктів у комплексі з земельними ділянками

29/07/2021
2 червня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 572 «Про затвердження Типового договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом».
Постанова прийнята з метою приведення Типового договору оренди водного об’єкта у відповідність з вимогами закону України №963-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі із земельними ділянками».
Нагадуємо!
2 березня 2021 року набрав чинності Закон № 963-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками».
До статті 51 Водного кодексу внесено зміни, згідно яких водні об’єкти надаються у користування за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом.
У договорі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом також зазначаються(згідно змін до статті 15 Закону «Про оренду землі»):
➖розмір орендної плати за водний об’єкт;
➖об’єм та площа водного об’єкта (водного простору), у тому числі рибогосподарської технологічної водойми;
➖перелік гідротехнічних споруд, лінійних споруд, мостових переходів, а також інших об’єктів інфраструктури, розташованих на земельній ділянці (за наявності), їх характеристики та стан;
➖зобов’язання орендаря щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування.
Невід’ємною складовою договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом є паспорт водного об’єкта.
Паспорт водного об’єкта розробляється за формою, наведеною в додатку до Порядку розроблення паспорта водного об’єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 18.03.2013 № 99.
Крім цього, Законом № 963-IX закріплено:
➖договори оренди водних об’єктів, укладені в порядку, визначеному законодавством, до набрання чинності цим Законом діють у строки та на умовах, визначених такими договорами. Поновлення таких договорів здійснюється без проведення земельних торгів у порядку укладення договорів оренди землі;➖сторони договорів оренди водних об’єктів, договорів оренди земельних ділянок під водними об’єктами, укладених до набрання чинності цим Законом, які не містять умов щодо розміру орендної плати за земельну ділянку, на якій розташований водний об’єкт, або щодо розміру орендної плати за водний об’єкт, зобов’язані визначити такі умови протягом року з дня набрання чинності цим Законом.Наголошується, що постанову розроблено для спрощення процедури надання в користування на умовах оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом, що зумовить збільшення кількості орендарів водних об’єктів та сприятиме надходженню додаткових коштів до місцевих бюджетів. Обсяги надходжень від орендної плати за водні об’єкти до місцевих бюджетів залежатимуть від кількості укладених договорів оренди.