Співпраця з територіальними громадами щодо питань використання водних ресурсів

02/06/2021

Сталий соціально-економічний розвиток територіальної громади та зростання добробуту її населення неможливі без вирішення питань з використання, збереження та охорони водних ресурсів, недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з водним фактором.

Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області висловлює свою занепокоєність тим, що в останні роки спостерігається погіршення екологічного стану малих річок області, відбувається пересихання русел річок та потічків, зникають джерела.

Одним із шляхів вирішення даної проблеми є налагодження плідної співпраці органів виконавчої влади, що реалізовують державну політику у сфері розвитку водного господарства, з органами місцевого самоврядування (сільськими, селищними та міськими територіальними громадами).

Так, 01 червня 2021 року відбулася робоча зустріч фахівців Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області з активом Іванівської територіальної громади Тернопільського району та мешканцями села Ілавче.

Були обговорені питання та намічені шляхи вирішення відновлення на території громади ставків, які були збудовані в 70 – ті роки минулого століття і знаходяться в занедбаному стані, без води.

Відповідно, з метою забезпечення в умовах дефіциту водних ресурсів раціонального використання та охорони поверхневих вод, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області рекомендує звернути увагу керівникам територіальних громад на наступне:

розробити та затвердити місцеву природоохоронну програму, якою передбачити здійснення водоохоронних заходів на територіях громад;

посилити контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за додержанням режиму використання їх територій;

активізувати роботу щодо прийняття безхазяйних гідротехнічних споруд у комунальну власність, їх ремонту та утримання;

здійснювати моніторинг стану водних об’єктів на територіях та вживати заходів з відтворення і впорядкування замулених природних джерел, підтримання належного гідрологічного режиму та санітарного стану русел річок;

забезпечити ефективну реалізацію комплексу заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних з водним фактором.

Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області залишається відкритим для спілкування та готовий надати методичну та практичну допомогу територіальним громадам у покращенні стану використання, охорони та збереження водних ресурсів.

Електронна адреса для спілкування: rovrto@davr.gov.ua, тел. (0352) 25 96 92.