Сучасний стан водокористування як елемент в системі заходів збереження чистої води

21/03/2021
Україні за своїм географічним положенням позаздрило б багато країн: гірська місцевість на заході, густа лісистість на півночі, безкраї степи на півдні та сході, чорноземні ґрунти та значні  водні ресурси.
Проте діяльність людини змінила світ природи… Більше того, спалах Covid-19 привернув увагу до того, наскільки нерозривно пов’язані здоров’я людини та здоров’я нашої планети.
Проблема нестачі прісної води у світі та Україні постійно загострюється.
Головні фактори, що роблять цю проблему глобальною – це зміна клімату, посухи, забудова водоохоронних зон річок, нераціональне використання водних ресурсів і застаріла водна інфраструктура.
Знову хочеться наголосити на необхідності привернення уваги до проблеми збереження водних ресурсів та розуміння того, що вирішення питання потребує рішучих кроків, мобілізації необхідних ресурсів.
Ці рішення мають містити у собі комплекс заходів щодо зменшення антропогенного навантаження на природні ресурси та їх охорону, економне використання та зменшення споживання води, переосмислення та переоснащення систем водозабору і водовідведення.
Однією із важливих функцій Держводагентства є ведення державного обліку водокористування.
Здавалося б, де зв’язок між глобальною проблемою збереження чистої води та ведення державного обліку водокористування
Облік водокористування дає відповіді на багато проблемних питань..
Державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.
Дані державного обліку водокористування здійснюється для:
поточного і перспективного планування використання водних ресурсів та здійснення водоохоронних заходів;
розміщення виробничих сил на території країни;
складання схем комплексного використання та охорони водних ресурсів і водогосподарських балансів;
проєктування об’єктів, пов’язаних з використанням водних ресурсів;
прогнозування змін гідрологічних умов, водності річок та якості вод;
розроблення заходів щодо підвищення ефективності роботи водогосподарських систем;
нормування водоспоживання і водовідведення, а також показників якості вод;
розроблення заходів щодо запобігання шкідливій дії вод та ліквідації її наслідків;
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів;
регулювання взаємовідносин між водокористувачами, а також між водокористувачами та іншими підприємствами, установами і організаціями;
вирішення питань, пов’язаних з обліком та використанням вод;
інших цілей, визначених чинним законодавством.
Так, у Тернопільській області, за підсумками ведення державного обліку водокористування, у 2020 році отримано такі показники:
☑️забрано води загалом – 38,75 млн.м3, в тому числі підземної – 21,40 млн.м3, поверхневої – 17,35 млн.м3;
☑️використано води загалом – 30,74 млн.м3, в тому числі на санітарно-питні потреби – 15,14 млн.м3, на виробничі потреби – 15,20 млн.м3, на зрошення – 0,16 млн.м3, на інші потреби – 0,24 млн.м3;
☑️відведено зворотних вод – 33,51 млн.м3, з них у поверхневі водойми – 30,83 млн.м3 (забруднених – 2,07 млн.м3, нормативно-очищених – 16,39 млн.м3, нормативно-чистих – 12,37 млн.м3);
☑️пропущено через турбіни ГЕС – 708,91 млн.м3;
☑️втрати при транспортуванні води – 4,64 млн.м3.
Таким чином, інформація державного обліку водокористування відображає сучасний стан водокористування в країні та використовується при розробленні заходів збереження чистої води, і є первинною інформацією щодо тих водокористувачів, галузей господарства, які найбільше використовують чи забруднюють воду.
#Всесвітній_День_Водних_Ресурсів