Дослідження водойм Тернопільської області за новими європейськими стандартами

19/03/2021

З 2019 року в Україні запроваджено європейські підходи щодо здійснення моніторингу вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви.

Протягом 2020 року фахівцями РОВР у Тернопільській області здійснювався діагностичний моніторинг масивів поверхневих вод Тернопільської області, що відносяться до басейну річки Дністер.

Щомісяця проводився відбір проб поверхневих вод на території області у 9-ти пунктах спостереження. Відібрані проби, відповідно до затвердженого графіку доставки проб, транспортувалися до лабораторії Західного регіону у м. Івано-Франківськ з метою виконання вимірювань вмісту пріоритетних забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод. За результатами проведених досліджень всі масиви поверхневих вод оцінені як такі, що знаходяться під ризиком «недосягнення доброго» хімічного стану. Результати дослідження вмісту 45 пріоритетних забруднюючих речовин показали, що перевищення екологічних нормативів якості відсутні у всіх пунктах спостереження. Деякі сполуки органічних речовин виявленні в незначних кількостях. Так, наприклад, сліди таких ароматичних вуглеводнів як Флуорантен та Нафталін виявлені у всіх пробах.

Флуорантен застосовують при виробництві флуоресцентних барвників та синтезі деяких лікарських препаратів. Нафталін використовують при виробництві барвників та деяких інсектицидів.

У всіх пунктах спостереження виявлено перевищення екологічних нормативів для Кадмію. Кадмій та його сполуки відноситься до токсичних речовин. Збільшенню вмісту кадмію у воді сприяє використання мінеральних добрив, адже всі вони в незначних кількостях містять метал, що із ґрунтовими водами потрапляє у водні об’єкти. Також кадмій використовують в батареях живлення.

Державний моніторинг вод здійснюється з метою забезпечення збирання, обробки, збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Із результатами діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод Тернопільської області за 2020 рік можна ознайомитись за посиланням: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nYbP1_rUmsIJN4YLtQntD4Uf-BMNwYKn&ll=49.390068769900836%2C24.94142118522498&z=10