Результати комплексного гідролого-морфологічного дослідження річки Серет

20/11/2020

Що зроблено???

  • проведено опис басейну річки Серет, а саме: основні характеристики рельєфу, клімату, ґрунтового покриву, геологічної будови, масивів поверхневих вод. Визначено основні гідрологічні характеристики річки Серет та її приток.
  • для проведення розрахунків водогосподарського балансу з метою визначення сучасного поверхневого стоку проведено обстеження на визначених ділянках. Зона обстеження: місце витоку та гирла річки Серет.
  • теоретичні розрахунки водного і водогосподарського балансу басейну річки Серет співставлені з результатами обстежень, що проводились протягом останніх місяців, які засвідчили зменшення поверхневого стоку під впливом кліматичних змін та антропогенного навантаження. Підтвердженням цього стали виявлені пересохлі окремі частини річок чи приток, а саме: р. Кнур в Теребовлянському районі, р. Довжанка в Тернопільському районі, численні джерела.
  • за результатами статистичної звітності проведено аналіз водокористування в басейні річки Серет, визначено основні антропогенні навантаження на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод. Увага акцентована на необхідності спільних дій фахівців,  органів влади та місцевого населення з метою аналізу та оцінки екологічного стану водних об’єктів для розроблення планів управління річковими басейнами з метою досягнення/підтримання «доброго» стану вод.
  • з метою комплексного дослідження басейну річки Серет, а також в рамках співпраці з Тернопільською міською громадою, досліджено воду та донні відклади Тернопільського водосховища. В лабораторії Дністровського БУВР відбулась презентація результатів дослідження.