План роботи Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області

02/10/2020

За дорученням начальника Тараса Капусти підготовлено План роботи Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області на найближчі півроку.

Отже!

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

– спільна робота з Тернопільською облдержадміністрацією щодо:

/повної паспортизації водних об’єктів;

/розчистки русел річок;

/захисту від шкідливої дії вод;

– співпраця з органами місцевого самоврядування з питань:

/регулювання водних відносин;

/здійснення заходів із раціонального використання водних об’єктів та гідротехнічних споруд;

/виконання робіт з розчистки русел річок, водотоків та джерел для покращення екологічно і санітарного стану;

– визначення прогнозних показників потреби у водних ресурсах в межах басейну Дністра і суббасейну Прип’яті та надходжень рентної плати за спеціальне водокористування по області;

– співпраця з орендодавцями водних об’єктів з питань інвентаризації договорів оренди водних об’єктів та гідротехнічних споруд;

– роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання, які використовують водні об’єкти, щодо приведення у відповідність до вимог чинного законодавства паспортів і договорів оренди водних об’єктів та орендної плати;

– узагальнення та аналіз інформації про стан використання водних об’єктів Тернопільської області. Внесення змін та доповнень в електронну базу даних;

– моніторинг стану використання водних об’єктів на умовах оренди та надходження орендної плати. Інформування орендодавців;

– за результати проведеного в 2020 році обстеження водних об’єктів:

/формування інформативно-аналітичної бази даних про екологічний стан масивів поверхневих вод;

/наповнення електронної інтерактивної карти, в тому числі результатами фізико-хімічного дослідження якості поверхневих вод;

/інформування об’єднаних територіальних громад про наявність на їхній території водних об’єктів, про їх стан та використання;

/надання консультацій об’єднаним територіальним громадам та водокористувачам з питань розробки заходів із покращення гідрологічного режиму та екологічного оздоровлення водних об’єктів, попередження шкідливої дії вод, розробки паспортів та укладання договорів оренди водних об’єктів, взяття на баланс гідротехнічних споруд;

– аналіз та узагальнення результатів проведеного у 2020 році комплексного гідролого-морфологічного обстеження р. Серет:

/аналіз та картографування результатів сканування структури дна та глибини водойм, отриманих під час обстежень водних об’єктів за допомогою ехолота.

/проведення розрахунків сучасного водного та водогосподарського балансів.

/опис сучасного стану та основних гідрологічних характеристик;

– збір матеріалів та підготовка до написання структурного елементу Плану управління річковим басейном «Економічний аналіз водокористування» в межах Тернопільської області відповідно до встановлених вимог;

– розробка режимів роботи водосховищ та орендованих водних об’єктів з урахування водності та інтересів усіх водокористувачів ділянки водокористування;

– ведення державного обліку водокористування. Прийом звітів про використання води за формою №2 ТП-водгосп (річна);

– аналіз, узагальнення результатів державного обліку використання водних ресурсів за 2020 рік у територіальному розрізі, галузевому та по басейну Дністра і суббасейну Прип’яті;

– відбір проб води для проведення вимірювань вмісту забруднюючих речовин із визначення хімічного стану масивів поверхневих вод та передачі до лабораторії Дністровського БУВР та лабораторії Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ;

– співпраця з об’єднаними територіальними громадами, земле та водокористувачами з метою розширення галузі надання платних послуг щодо визначення якісного та кількісного складу підземних, поверхневих, зворотних вод та агрохімічних властивостей ґрунтів;

– створення і наповнення інтерактивної карти за результатами моніторингу поверхневих вод області;

– інформаційна кампанія (проведення вебінарів, створення презентацій, відеороликів, еко-тренінгів, розсилка інформаційних повідомлень) щодо бережливого ставлення до водних ресурсів в умовах змін клімату та підвищення екологічної свідомості громадян;

– проведення теоретичних та практичних занять з метою опанування сучасних технічних засобів та технологій обстеження водних об’єктів;

– підготовка заходів до проведення Всесвітнього Дня води, зокрема:

/організація та проведення конкурсу творчих робіт дітей шкільного віку «Вода – це життя»;

/сприяння в організації Басейнового конкурсу «Барви Дністра».

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

– проведення навчань з невоєнізованими формуваннями цивільного захисту Регіонального офісу щодо виконання завдань за призначенням під час виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного характеру та в особливий період;

– проведення штабних тренувань з працівниками Офісу з питань евакуації при виникненні надзвичайної ситуації із задіюванням захисної споруди цивільного захисту – ПРУ;

– підготовка пропозицій до Плану дій органів управління цивільного захисту, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році;

– визначення готовності та надання методичної допомоги об’єднаним територіальним громадам області по виконанню завдань за призначенням під час пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році та по забезпеченню ними виконання завдань Плану дій органів управління цивільного захисту, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ

– проведення організаційно-консультативних робіт із об’єднаними територіальними громадами щодо передачі у власність інженерної інфраструктури міжгосподарських меліоративних систем;

– виконання річних завдань з ремонтно-доглядових робіт міжгосподарської меліоративної мережі;

– підготовка осушувальних систем до вегетаційного періоду 2021 року;

– повне оцифрування архівної проєктно-кошторисної документації по протиерозійних, природоохороних об’єктах, зрошення та ставків (креслення, проекти, кальки);

– співпраця з сільгоспвиробниками Лановецького, Бучацького, Підволочиського, Кременецького, Борщівського районів щодо відновлення меліоративних систем з подвійним регулюванням та створення систем крапельного та дощувального зрошення;

– очистка міжгосподарського каналу в с. Городниця Підволочиського району;

– обстеження міжгосподарської інженерної інфраструктури області (мости та інша критична інфраструктура).

МЕХАНІЗАЦІЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

– аналіз показників використання механізмів та автотранспорту, підготовка матеріалів для річної звітності;

– підготовка пропозицій щодо оптимізації структури парку машин і механізмів;

– організація ремонту механізмів та автотранспортних засобів в ремонтний період;

– укомплектування механізованого загону для швидкого реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах. Створення аварійного запасу ПММ;

– проведення навчання з питань охорони праці з робітничим персоналом.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ БЛОК

– аналіз виконання умов Колективного договору за 2020 рік, напрацювання пропозицій та укладання на період до 2022 року;

– проведення економічного аналізу діяльності РОВР в Тернопільській області в 2020 році;

– розробка пропозицій із удосконалення виробничої діяльності.