Дозвіл на спецводокористування як спосіб забезпечення раціонального та законного використання водних ресурсів

12/08/2020

Невід’ємним елементом сталого економічного та соціального розвитку України є забезпечення високого рівня дотримання природоохоронного законодавства.

В цілому комплексі природоохоронних заходів важлива роль належить дотриманню водоохоронного законодавства, а саме у частині виконання водокористувачами умов дозволів на спеціальне водокористування.

Для здійснення діяльності у сфері водокористування кожен суб’єкт обов’язково має отримати відповідний дозвіл, який видається Державним агентством водних ресурсів України та його територіальними підрозділами.

Спеціальне водокористування – це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів. При цьому, не належить до спеціального водокористування забір та/або використання води в об’ємі до 5 м3 на добу.

Питання спеціального водокористування регулюється статтями 48-50 Водного кодексу України, Законом України “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459» та іншими законодавчими актами.

Дозвіл отримується винятково на спецводокористування та встановлює ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин.

З метою впровадження прозорої та ефективної системи для водокористувачів та всієї структури, Держводагентством забезпечена можливість отримати дозвіл в електронному режимі – заповнити електронну заяву та отримати дозвіл на спецводокористування онлайн за посиланням: e-services.davr.gov.ua, а також – на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі «Електронні послуги».

Отримання дозволів на спецводокористування та виконання встановлених умов є гарантією екологічної безпеки та сприятиме збереженню водних ресурсів.