Обстежуємо річки: доцільність та необхідність чи функціональна формальність

22/07/2020

Ще з початку літа Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області заявив про обстеження водних об’єктів області та наразі активно висвітлює результати досліджень.

Попри все, час від часу лунають закиди щодо доцільності обстежень:
Чи є інтерес та потреба суспільства?
Чи готові ми вчасно реагувати на виклики?
Чи готові ми діяти та вживати заходи щодо збереження та відновлення водних ресурсів?

Відповідь проста: стан кожної річки є індикатором стану всієї річкової мережі країни! І лише системна об’єктивна інформація сучасного стану водних об’єктів: географічні, гідрологічні, гідрохімічні показники, відповідні дані з використання та споживання водних ресурсів у басейнах річок – дозволить забезпечити нормативне, організаційне та методичне управління процесом розробки та реалізації комплексу водоохоронних заходів.

Ціла низка складних екологічних проблем, які нині існують при використанні водних ресурсів країни, вимагають негайного вирішення.

Обстеження на даному етапі дало змогу визначити такі основні негативні чинники формування несприятливого екологічного стану в басейнах річок на території області:
– зменшення водності;
– вплив антропогенних факторів, таких як скидання неочищених стічних вод, площинного змиву токсичних сполук;
– господарська діяльність у прибережних захисних смугах, а саме: захаращеність, засміченість русел річок та прибережних захисних смуг, надмірна розораність прибережних захисних смуг, локальні забруднення і розмив берегів, будівництво водопідпірних споруд (без відповідних дозволів і погоджень) тощо.

Також створено недостатньо прибережних захисних смуг уздовж річок і навколо водойм (винесення в натуру на місцевості), майже відсутнє законодавче забезпечення дієвого контролю за господарською діяльністю в зоні прибережних захисних смуг. Окрім цього, у межах населених пунктів часто спостерігається розташування забудов і земельних ділянок впритул до урізу річок або водойм.

Враховуючи важливість та комплексність проблематики, доцільно об’єднувати зусилля органів влади та місцевого населення, вчених і фахівців з метою законодавчого, науково-методичного, організаційного забезпечення управління та охорони водних об’єктів.

Основою вирішення виявлених проблем є розроблення планів управління річковими басейнами, що стане надійним підґрунтям для досягнення/підтримання “доброго” екологічного стану масивів поверхневих та підземних вод, а також “доброго” екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод та відродження річок України!