Нагадуємо усім водокористувачам області

17/06/2020

Для здійснення діяльності в сфері водокористування кожен суб’єкт обов’язково має отримати відповідний дозвіл, який видається Сектором у Тернопільській області Державного агентства водних ресурсів.

Спеціальне водокористування – це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднювальних речовин у водні об’єкти.

Усі споживачі водних ресурсів – юридичні, фізичні особи, що використовують воду для задоволення питних потреб населення, промислових, сільськогосподарських, транспортних та інших цілей є водокористувачами.

Отримання дозволу є обов’язковим для тих суб’єктів, які використовують воду в об’ємі від п’яти кубічних метрів на добу.

Користування водним об’єктом без дозволу на спеціальне водокористування є самовільним використанням водних ресурсів та передбачає відповідальність, визначену нормами ст.110 Водного Кодексу України та ст. 48 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно нормативно-правових актів орендар водного об’єкту зобов’язаний:
– оформити дозвіл на спеціальне водокористування;
– встановити режим водного об’єкта;
– систематично вести первинний облік водокористування;
– дотримуватися встановлених лімітів забору та використання води, а також лімітів скиду забруднюючих речовин у водний об’єкт.
– не допускати перевищення гранично допустимих скидів забруднюючих речовин;
– щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, подавати до Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування;
– утримувати в задовільному стані водоскидні споруди;
– дотримуватися обмежень господарської діяльності в прибережних захисних смугах.

❗️❗️❗️Звертаємо вашу увагу, що Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області надає консультації та практичну допомогу у виготовленні документації на спеціальне водокористування для поверхневих і підземних вод.