Команда водників визначила пріоритети!

22/05/2020

Зараз чи не кожна галузь у країні переживає зміни, тож і галузь водного господарства – не виняток. Змінюється філософія підходів в управлінні водними ресурсами.

Діяльність Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області за останні роки була активно спрямована на виконання платних послуг, що не є основною функцією галузі. Водні ресурси були лише у статистичних звітах та у виконанні формальних планів.

Однак, з приходом  нового “старого” керівника Тараса Капусти, РОВР у Тернопільській області змінив вектор своєї роботи з надання платних послуг на управління водними ресурсами, на що спрямовує вже сама назва офісу.

Завдяки правильним кадровим призначенням, була сформована команда водників, для якої визначенні основні завдання: забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідних обсягах і нормативної якості, їх збереження та відтворення. За цими, здавалося б, банальними, законодавчо прописаними фразами, стоїть активна, системна, зважена та компетентна робота під чітким керівництвом.

Першочергово поставлено мету – визначити сучасний стан водних об’єктів в умовах низької водності для того, щоб розробити водоохоронні заходи по збереженню та відтворенню водних ресурсів на території області.

Отож, що вдалося зробити за період роботи нового керівника? (нагадаємо – чотири місяці)

– розглянуто клопотання  РОВР у Тернопільській області щодо використання водних ресурсів та встановлення оптимальних режимів роботи водних об’єктів в  умовах низької водності  на засіданні регіональної комісії з питань надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації. В результаті прийняті відповідні рішення, які зобов’язали органи місцевого самоврядування до прийняття нагальних кроків щодо здійснення природоохоронних заходів;

– розроблений алгоритм дій з обстеження водних об’єктів, адаптований до реальних умов та потреб, при розробці якого опрацьовано всі матеріли відповідно до міжнародних вимог;

– за активної позиції та підтримки керівництва для обстеження водних об’єктів створені всі необхідні матеріальні та технічні умови. Розпочато  масштабне обстеження водойм області. На сьогоднішній день вже обстежено найбільш проблемні місця річок Серет та Збруч. Враховуючи, що південні райони області найменш забезпечені водою, зосереджено увагу на обстеженні річок Нічлава, Циганка, Стрипа та інших. Додатково фахівці лабораторії моніторингу вод та грунтів відібрали проби води на річках для визначення вмісту забруднюючих речовин. За результатами дослідження буде складено порівняльну характеристику якості поверхневих вод річок від витоку і до гирла;

– розроблено пам’ятку для об’єднаних територіальних громад з питань регулювання водних відносин, яка вже направлена їм для ознайомлення;

– розроблено примірні акти обстеження водойм окремо для фахівців з водних ресурсів і для активістів;

– розроблено режими роботи водних об’єктів, якими встановлено оптимальні санітарні витрати для попередження обміління русел водотоків, посилено контроль за їх дотриманням;

– ініційовано спільно з Тернопільської міською радою дослідження Тернопільського водосховища за розширеним переліком показників для встановлення реального стану якості води. Перший етап дослідження проведено в березні місяці. Результати показали, що якість води відповідає сезонним показникам. Наступний етап заплановано провести у червні.

Враховуючи,  що питання води стосуються всіх і кожного, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області активно налагоджує комунікацію з громадськістю та зацікавленими сторонами для визначення проблем кожної громади.

Фахівці водної сфери взяли високу планку для втілення всіх завдань і розраховують на підтримку і співпрацю з боку громад.