Протипаводкову територіальну спеціалізовану службу цивільного захисту Тернопільської області переведено у режим надзвичайної ситуації

31/03/2020

На виконання доручення Держводагентства України та з метою своєчасного вжиття заходів щодо захисту населених пунктів, господарських об’єктів, сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод з урахуванням поширення на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протипаводкову територіальну спеціалізовану службу цивільного захисту Тернопільської області переведено у режим надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 року. Також створено робочу групу РОВР у Тернопільській області та затверджено План заходів щодо забезпечення роботи водогосподарського комплексу області в режимі надзвичайної ситуації.

План заходів РОВР у Тернопільській області під час роботи в режимі надзвичайної ситуації:
🔸визначити території, перелік об’єктів та кількість населення, які потрапили до зони надзвичайної ситуації – до 3 квітня 2020 року;
🔸забезпечити постійний аналіз та узагальнення інформації про гідрометеорологічну обстановку, на водних об’єктах області та їх стале функціонування – постійно;
🔸уточнити розрахунок сил та засобів для проведення робіт із запобігання виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з водним фактором – до 3 квітня 2020 року;
🔸підготувати до роботи аварійні бригади, інженерну та автомобільну техніку, засоби для евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлювання, засоби забезпечення питною водою, створити резерв паливно-мастильних матеріалів – до 3 квітня 2020 року;
🔸уточнити порядки взаємодії, з визначенням відповідальних осіб, порядку і регламенту зв’язку, інформування, оповіщення у разі загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з водним фактором – до 1 квітня 2020 року;
🔸забезпечити проведення регулярних спостережень за гідрологічним режимом річок під час формування та проходження водопілля, своєчасне складання прогнозів характеристик пропуску повені та паводків, їх уточнення і доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – у період формування і проходження повені та паводків;
🔸уточнити оптимальні режими роботи водосховищ та меліоративних комплексів, з урахуванням екологічних вимог, санітарних норм та правил за участю представників природоохоронних органів, рибогосподарських та інших заінтересованих організацій (за згодою) та забезпечити їх дотримання – до 3 квітня 2020 року;
🔸визначити в складі відомчого об’єктового матеріального резерву, призначеного для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з водним фактором, необхідний аварійний запас паливно-мастильних, будівельних матеріалів, мішків, засобів освітлювання, засобів індивідуального захисту.
Забезпечити його завчасне та раціональне розміщення – до 3 квітня 2020 року;
🔸забезпечити безперебійну роботу польдерної насосної станції, яка задіюється при пропуску повені, та паводків – впродовж 2020 року;
🔸забезпечити ведення моніторингу якісного стану води для безпечної зимівлі водних живих біоресурсів – у період формування і проходження повені та паводків;
🔸оперативно висвітлювати на офіційному сайті, в засобах масової інформації гідрометеорологічну обстановку на водних об’єктах області – постійно;
🔸встановити цілодобове чергування працівників, відповідальних за прийняття оперативних рішень – до 24 квітня 2020 року;
🔸забезпечити виконання Плану дій органів управління цивільного захисту, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2020 році – відповідно до встановлених термінів.