Характеристика водокористування Тернопільської області

10/03/2020

На водні ресурси Тернопільська область не багата. В залежності від водності року на одного мешканця області припадає лише від 1 до 1,5 тис. м3 води на рік. До того ж розподіл водних ресурсів по території області нерівномірний. Найменше водозабезпеченими є Борщівський, Гусятинський, Заліщицький та Чортківський райони.

Водні ресурси області використовуються для комунально-побутових потреб, риборозведення, енергетики, промислового і сільськогосподарського водопостачання, рекреаційних цілей.

Значна густота річкової мережі, маловодність, низька захищеність підземних водоносних горизонтів внаслідок значної закарстованості територій – причина недостатньої природної захищеності водних ресурсів від забруднення.

Великої шкоди малим річкам завдає і дуже високий рівень розораності річкових водозаборів, при середньоєвропейській нормі розорюваності річкових водозаборів 30-60%, у області ми маємо 75-80%.

Загальна водно-екологічна ситуація в області в цілому нестабільна і вимагає значного покращення. Економічно незбалансована господарська діяльність, значне забруднення поверхневих вод комунальними підприємствами, змив з сільськогосподарських угідь і урбанізованих територій,  поряд з штучною зміною природного режиму водних об’єктів та гідрологічною посухою призводить до деградаційних процесів, які стали переважати над самовідновлювальною і самоочисною здатністю водних екосистем.

Інформація державного обліку водокористування, який здійснює РОВР у Тернопільській області, відображає сучасний стан водокористування та використовується при вирішенні екологічних питань, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями, оцінці запасів водних ресурсів та їх регулюванні, плануванні надходжень рентної плати.

Обліком охоплені всі основні підприємства, установи й організації області. Це підприємства виробничої сфери, комунального господарства, транспорту, закладів освіти, охорони здоров’я, сільськогосподарські виробники, рибогосподарські підприємства та інші.