Результати роботи у 2023 році

01/01/2024

Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області відповідно до Положення про РОВР у Тернопільській області, затверджене Наказом Держводагентства України від 18.09.2023 р за № 816 та згідно Плану роботи РОВР у Тернопільській області на 2023 рік від 02.01.2023, інформує про проведену роботу за 2023 рік станом на 01.12.23 за такими основними напрямками:

Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод

1. Розробка проектів оптимальних режимів роботи водосховищ та штучних водних об’єктів. Упродовж 2023 року розроблено та надано Дністровському БУВР та БУВР Прип’яті 431 проект режимів роботи водних об’єктів, що становить 88% від кількості орендованих водних об’єктів області та 34% від загальної кількості водних об’єктів області.

2. Взаємодія з сектором у Тернопільській області Держводагентства з розгляду та надання пропозицій щодо дозвільно-погоджувальної документації :

  • Пропозиції щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування -276 од;
  • Пропозиції щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування – 431 водних об’єктів;
  • Розглянуто договорів оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом та Додаткових угод до них – 15 од;
  • Розглянуто ІТНВПВ – 33 од.

Для розгляду та надання рекомендацій щодо дозвільно-погоджувальної документації, а також з метою вирішення проблем раціонального використання та відтворення водних ресурсів, у 2023 році проведено 13 засідань технічної ради.

3. Відповідно до статей 25,26,28 Водного кодексу України, Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015р. No78 (зі змінами), Держводагентство здійснює ведення державний водний кадастр за розділами “Поверхневі водні об’єкти” та “Водокористування”.

4. Збір матеріалів та надання інформації до написання структурних елементів Плану управління річковими басейнами в межах Тернопільської області відповідно до встановлених вимог (Постанова КМУ від 18.05.2017 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном»)

5. Консультації з новоствореними територіальними громадами як орендодавцями водних об’єктів з питань використання водних об’єктів: постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності приведення у відповідність до вимог чинного законодавства договорів оренди водних об’єктів та орендної плати.

6. Надання платних послуг на замовлення юридичних і фізичних осіб відповідно до розроблених і затверджених калькуляцій. Так, у 2023 році розроблено проектну документацію для отримання дозволів на спеціальне водокористування для 67 водокористувачів (обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення, нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами, поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води, паспорти артезіанських свердловин) на суму близько 500 тис грн.

Відділ водних відносин та басейнової взаємодії

1.Впровадження європейських стандартів з управління водними ресурсами шляхом розроблення планів управління річковими басейнами:

Упродовж 2023 року, на виконання наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.11.2020 року No313, РОВР у Тернопільській області надав басейновим управлінням матеріали для написання структурних елементів Планів управління річковими басейнами;

2. Консультативні роботи з громадами з питань ревіталізації малих річок області та пошук стейкхолдерів щодо реалізації природоорієнтованих рішень:

  • Співпраця з Тернопільською міською радою в рамках Програми транскордонного співробітництва “Interreg NEXT Польща-Україна 2021- 2027”.
  • На замовлення Теребовлянської міської ради проведено інженерно- геодезичні вишукування та проєктні роботи по об`єкту «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Гнізна в м. Теребовля Тернопільського району Тернопільської області (капітальний ремонт)».
  • Проведено 16 зустрічей з представниками територіальних громад з питань використання водних об’єктів (консультації щодо паспортизації водних об`єктів, взяття на баланс ГТС, проведення робіт на землях водного фонду, підтримання гідрологічного режиму, дотримання режимів роботи водних об’єктів, виготовлення дозволів на спеціальне водокористування).

3. За координацією басейнових управлінь водних ресурсів РОВР у Тернопільські області взяв участь у всіх засіданнях басейнових рад річки Дністер та річки Прип`ять. Регіональний офіс забезпечує виконання протокольних рішень басейнових рад, виконує доручення виконавчого секретаря, взаємодіє із членами басейнових рад від Тернопільської області, бере участь в підготовці профільних питань робочих комісій згідно затвердженого плану роботи.

4. Упродовж 2023 року здійснювалась співпраця з органами місцевого самоврядування з питань оновлення матеріалів інвентаризації водних об’єктів. Постійно проводиться робота по наданню консультацій з орендодавцями та суб’єктами господарювання, які використовують водні об’єкти, щодо приведення у відповідність до вимог чинного законодавства договорів оренди водних об’єктів та орендної плати.

5. З метою організації природоохоронних інформаційно-просвітницьких заходів протягом 2023 року в рамках відзначення Всесвітнього дня води, Дня Дністра, Міжнародного дня чистих берегів проведено наступні заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів:

– проведено 1 тренінг та 4 лекції у навчально-виховних закладах Тернопільської області;

– організовано обласний конкурс творчих робіт екологічного спрямування «Вода – це життя» серед шкільної та студентської молоді;

– проведено екоакції з прибирання побутових відходів на 14 локаціях в межах прибережних захисних смуг області;

– проведено благоустрій 3 природних джерел.