Фахівці лабораторії РОВР у Тернопільській області продовжують забезпечувати виконання Програми державного моніторингу вод

03/10/2023

Вода є важливим елементом забезпечення стабільного функціонування багатьох систем та важливим фактором для забезпечення сталого розвитку та глобальної безпеки.

Фахівці лабораторії Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області продовжують забезпечувати виконання Програми державного моніторингу вод шляхом відбору та передачі проб поверхневих вод області для дослідження вмісту забруднюючих речовин.

Станом на 03.10.2023 згідно графіку відібрано:

8 проб поверхневих вод басейну річки Дністер та відправлено до лабораторії моніторингу вод Західного регіону, де за допомогою, сучасного новітнього обладнання виконуються хроматографічні та спектрометричні дослідження вмісту пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, лікарських засобів, важких металів, тощо.

На місці відбору проб фахівцями лабораторії РОВР у Тернопільській області за допомогою портативних приладів виконуються вимірювання:

  • водневого показника рН,
  • питомої електропровідності,
  • температури та вмісту розчиненого кисню.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах області в межах норми, в середньому становить 8-9 мгО 2 /дм 3.

Результати вимірювань показників якісного стану поверхневих вод на інтернет ресурсі http://monitoring.davr.gov.ua/ «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України»

Ми продовжуємо і надалі проводити спостереження за якістю поверхневих вод області, щоб отримати достатньо даних для розроблення заходів з відновлення водних ресурсів.