Інформація про водокористування в межах Тернопільської області за 2022 рік

03/07/2023

Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області здійснює державний облік водокористування в межах Тернопільської області. Інформація державного обліку водокористування відображає сучасний стан про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання, діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність. Зазначені дані використовуються при вирішенні екологічних питань, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями, плануванні надходжень рентної плати, оцінці запасів водних ресурсів та їх регулюванні.

Фахівцями РОВР у Тернопільській області прийняті, узагальнені та систематизовані дані звітів про водокористування за формою 2ТП-водгосп (річна) за 2022 рік. За результатами звітів у 2022 році в області із поверхневих водних об’єктів і підземних джерел було забрано 37,52 млн.м3 свіжої води, що у порівнянні з 2021 роком менше на 1,65 млн.м3

Загальний обсяг використання води усіма галузями господарства в межах Тернопільської області у 2022 р. становив 29,743 млн. м3 , у т. ч. на потреби:

– питні і санітарно-гігієнічні – 14,176 млн. м3;

– виробничі – 15,391 млн. м3;

– сільське господарство – 0,038 млн. м3;

– зрошення – 0,137 млн. м3;

– іншими галузями – 0,001 млн. м3.

Зменшився обсяг скиду зворотних вод у поверхневі водні об’єкти області на 2,28 млн.м3 в порівнянні з 2021 роком, і становив 28,061 млн.м3, з них:

  • нормативно чистих без очистки – 10,835 млн. м3;
  • нормативно очищених – 15,152 млн. м3;
  • забруднених – 2,074 млн. м3.