Щодо підготовки фахівців-гідрологів

18/04/2023

Кафедра геології та гідрології Національного університету водного господарства та природокористування спільно з Державним агентством водних ресурсів України вживають заходів щодо забезпечення фахівцями-гідрологами підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держводагентства.

Листом № 1348/11/11-23 від 20.03.2023 Держводагентство інформувало НУВГП щодо потреб у фахівцях-гідрологах на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери його управління.
Кафедрою геології та гідрології НУВГП у 2023р в рамках акредитованої спеціальності 103 «Науки про землю» буде здійснюватися набір здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня на денну та заочну форму навчання за освітньою програмою «Гідрологія» з можливістю дуальної освіти.

Терміни навчання:

3 роки 10 місяців – на основі середньої освіти;

2 роки 10  місяців –  на основі освітнього ступеня молодший бакалавр (молодший спеціаліст).

Приймальна комісія: 7-й корпус НУВГП, ауд.724, вул. М. Карнаухова, 53а,  м.Рівне, тел. 38(0362) 63-32-22; (068) 477-83-66, rc@nuwn.edu.ua.
Доводимо до відома працівників і зацікавлених осіб щодо підготовки НУВГП фахівців-гідрологів. Кафедра геології та гідрології НУВГП готова сприяти абітурієнтам у прагненні здобути кваліфікацію.
Контактна особа-керівник ОП «Гідрологія» доцент Холоденко Вікторія Святославівна моб.тел. 067-362-10-66, v.s.kholodenko@nuwm.edu.ua

До листа додається буклет.

Ректор Національного університету

водного господарства та природокористування           Віктор МОШИНСЬКИЙ